Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie kategórie práce 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba prostredníctvom formulára zabezpečuje podanie oznámenia údajov v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Informácie o službe

Prejsť na službu