Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovacia služba INSPIRE - Geografické systémy sietí

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie údajov a atribútových údajov (FeatureInfo) z INSPIRE témy Geografické systémy sietí (Geographical grid systems) formou OGC WMS. Informácie o službe

Prejsť na službu