Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o informácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v oblasti štátnej pomoci / minimálnej pomoci