Ústredný portál verejnej správy

Podávanie odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podať odvolanie proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druhý stupeň v odvolacom konaní v procese dohľadu nad verejným obstarávaním pre časť námietky a aj kontrolu. Služba zabezpečí vydanie rozhodnutia Rady úradu o odvolaní. Služba je vypublikovaná na ÚPVS a dostupná po registrácii aj s autentifikáciou s eID kartou. Informácie o službe

Prejsť na službu