Ústredný portál verejnej správy

Podávanie odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo verejnom obstarávaní