Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva