Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Popis služby

Táto koncová služba ponúka fyzickej osobe, podať žiadosť o opakované overenie (opakovanú skúšku) odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na RÚVZ. Úspešné overenie odbornej spôsobilosti je podmienkou pre vydanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávenie epidemiologicky závažných činností fyzickej osobe. Informácie o službe

Prejsť na službu