Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietok Úradu pre verejné obstarávanie podľa pôvodného zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní