Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietok podľa zákona o verejnom obstarávaní Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podať námietku vo verejnom obstarávaní vyhlásenom v čase účinnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to prvý stupeň v odvolacom konaní. Je vypublikovaná na ÚPVS a sprístupnená po registrácii používateľa na portáli UVO aj autentifikáciou s eID kartou. Službou sa námietky podávajú iba úradu, nie kontrolovanému. Informácie o službe

Prejsť na službu