Ústredný portál verejnej správy

Podávanie odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o námietkach podľa pôvodného zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podať odvolanie proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o námietkach vydanému vo verejnom obstarávaní vyhlásenom v čase účinnosti zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to druhý stupeň v odvolacom konaní. Je vypublikovaná na ÚPVS a sprístupnená po registrácii používateľa na portáli UVO aj autentifikáciou s eID kartou. Služba zabezpečí vydanie rozhodnutia Rady úradu o odvolaní. Informácie o službe

Prejsť na službu