Ústredný portál verejnej správy

Podávanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie vydanému v správnom konaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podať rozklad proti rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie vydanému v správnom konaní. Informácie o službe

Prejsť na službu