Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na vyhotovenie referencie/odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie vo verejnom obstarávaní