Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

Popis služby

Koncová služba prostredníctvom formulára zabezpečuje overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb v zmysle § 15 zákona č. 355/2007 Z.z. Informácie o službe

Prejsť na službu