Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb