Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o odborné stanovisko vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje riadiacim orgánom podať formulár žiadosti o odborné stanovisko na úrad. Služba zabezpečí vydanie/odoslanie odpovede na konkrétnu žiadosť o odborné stanovisko. Informácie o službe

Prejsť na službu