Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov - právnická osoba