Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov - fyzická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje fyzickej osobe - podnikateľovi požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o službe

Prejsť na službu