Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis zmeny v Zozname hospodárskych subjektov - právnická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje právnickej osobe, zapísanej v zozname hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie splniť si povinnosť oznámenia zmeny údajov podľa zákona o verejnom obstarávaní ak sa mení niektorý z údajov vedený v zozname hospodárskych subjektov. Informácie o službe

Prejsť na službu