Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis zmeny v Zozname hospodárskych subjektov - fyzická osoba