Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov - právnická osoba

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje právnickej osobe - podnikateľovi, zapísanému v Zozname hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní požiadať najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov o jeho predĺženie. Informácie o službe

Prejsť na službu