Ústredný portál verejnej správy

Podávanie odvolania voči rozhodnutiu orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Popis služby

Táto koncová služba poskytuje formulár, ktorým fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, môže podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu RÚVZ Michalovce. Informácie o službe

Prejsť na službu