Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti na vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby, môže fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba, požiadať RÚVZ Michalovce o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti vydaného rozhodnutia. Informácie o službe

Prejsť na službu