Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti na vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva