Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o predĺženie registrácie humánneho lieku v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach