Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb eDRG (Diagnostik Related Group) portálu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

eDRG portál je dátový portál, ktorý slúži na zber ročných dát od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení do systému financovania podľa DRG (Diagnosis Related Group). Ďalej umožňuje registrovaným používateľom zaslať kontrolnú/mesačnú dávku pre účely overenia zaradenia hospitalizačných prípadov do DRG. Umožňuje využiť eGrouper pre modelové zaradenie jedného hospitalizačného prípadu do DRG a grafické znázornenie závislosti ceny prípadu od dĺžky hospitalizácie pacienta pre danú DRG. Používatelia portálu získajú prístup k aktuálnym dokumentom, číselníkom a archívu. Okrem toho je možné kontaktovať tím sekcie Centrum pre klasifikačný systém (CKS) prostredníctvom kontaktného formuláru a získať tak ďalšie informácie týkajúce sa DRG, zberu dát a eDRG portálu. Zbierať dáta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné dvomi spôsobmi a to manuálne alebo automaticky. Pri oboch variantách je používateľ/klient informovaný o stave spracovania dát a zároveň obdrží emailovú správu s výsledným zaradením hosp. prípadov do DRG. Informácie o službe

Prejsť na službu