Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb eDRG (Diagnostik Related Group) portálu