Ústredný portál verejnej správy

Certifikácia systémov na uskutočnenie verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje Podávanie žiadosti o certifikáciu systému na uskutočnenie elektronickej aukcie. Žiadateľovi umožňuje požiadať Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa zákona o verejnom obstarávaní o certifikáciu systému na uskutočnenie elektronickej aukcie (ďalej len „certifikácia systému“). Požadovanou prílohou k žiadosti o certifikáciu systému je znalecký posudok. Informácie o službe

Prejsť na službu