Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle § 45 zákona č. 355/2007 Z. z. na povolenie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Popis služby

Formulár pre podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na povolenie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a uvoľňovania rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly. Informácie o službe

Prejsť na službu