Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností

Národný bezpečnostný úrad

Popis služby

Prostredníctvom služby je možné podať nasledovné žiadosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností: * Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby * Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti * Žiadosť o vydanie NATO/EÚ certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby * Žiadosť o vydanie NATO/EÚ certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti * Žiadosť o zriadenie koncového registra * Žiadosť o vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku/technického zabezpečovacieho prostriedku * Žiadosť o vydanie jednotlivého prostriedku mechanického zábranného prostriedku/technického zabezpečovacieho prostriedku * Žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca Formuláre je možné poslať vyplnené písomne, emailom, alebo cez UPVS ako všeobecnú agendu. V elektronickej forme je vyžadovaný KEP. Informácie o službe

Prejsť na službu