Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o certifikáciu od Národného bezpečnostného úradu v oblasti dôveryhodných služieb

Národný bezpečnostný úrad

Popis služby

Žiadosť o certifikáciu od NBÚ v oblasti dôveryhodných služieb je možné podať pomocou nasledovných formulárov: * Žiadosť o vydanie certifikátu pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu * Žiadosť o certifikáciu produktu pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať * Žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu produktu * Žiadosť o certifikáciu elektronickej podateľne Formuláre je možné poslať vyplnené písomne, emailom, alebo cez UPVS ako všeobecnú agendu. V elektronickej forme je vyžadovaný KEP. Informácie o službe

Prejsť na službu