Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o dôchodok z II. piliera

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia formou: - doživotného dôchodku, - dočasného dôchodku, - programového výberu. Služba pokrýva vzťahy medzi žiadateľom, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a životnými poisťovňami. Informácie o službe

Prejsť na službu