Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe