Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba umožňuje používateľom prostredníctvom NPZ získať výstup procesov zberu a spracovania údajov osobného účtu poistenca zo zdravotných poisťovní. Pri poskytovaní údajov z osobného účtu poistenca je potrebné vykonať výber požadovaných údajov - cieľom je výber kritérií, ktoré definujú obsah elektronického výstupu údajov z osobného účtu poistenca (napr. prehľad poskytnutej starostlivosti a preskripcie, prehľad výkonov a nákladov, časová platnosť). Podľa zadaných výberových kritérií je vygenerovaný výstup z osobného účtu poistenca v elektronickej forme, ktorý bude možné podľa potreby aj vytlačiť. - V rámci funkcionality systému bude možné použitím služby získať prehľad výkonov a nákladov zahraničných poisťovní za výkony v dopravnej starostlivosti, ktoré schválila ZP. Informácie o službe

Prejsť na službu