Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o grant v rámci grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky vo verejnej správe. Informácie o službe

Prejsť na službu