Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

V prípade námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o priznaní ochrany medzinárodnej ochrannej známke. Následne je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky za neplatnú na území Slovenskej republiky. Informácie o službe

Prejsť na službu