Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

V prípade námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške ochrannej známky. Po zápise ochrannej známky do registra je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Informácie o službe

Prejsť na službu