Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte

Ministerstvo financií SR - CSRÚ

Popis služby

Služba poskytne z IS CSRÚ konsolidované údaje, ktoré sú o subjekte evidované v ISVS a obsiahnuté v IS CSRU podľa zadefinovaného výberu údajov skúmaného subjektu (FO/PO) zaslaním výpisu do elektronickej schránky subjektu. Informácie o službe

Prejsť na službu