Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkarne

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Popis služby

Týka ohlásenia sa všeobecnej prevádzkovej doby, prípadne zmenu všeobecnej prevádzkovej doby v zriadenej prevádzkarni v čase od 6,00 do 22,00 hod.

Prejsť na službu