Ústredný portál verejnej správy

Nahlasovanie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť príslušné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Na nahlásenie straty alebo odcudzenia musí používateľ poznať svoj diskrétny údaj, ktorý si zadefinoval prostredníctvom elektronickej služby Modifikácia kontaktných údajov. Strata alebo odcudzenie budú zaznamenané v informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a občiansky preukaz s čipom sa okamžite stáva neplatným. Zároveň budú zrušené (revokované) všetky certifikáty, ktoré boli na občianskom preukaze s čipom vydané. Po strate alebo odcudzení občianskeho preukazu s čipom je občan povinný do 30 dní od tejto udalosti požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom.

Prejsť na službu