Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí na Úrad jadrového dozoru

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Popis služby

Formulár je určený podanie resp. doplnenie žiadosti pre ÚJD SR Informácie o službe

Prejsť na službu