Ústredný portál verejnej správy

Overovanie výskytu subjektu v živnostenskom registri

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Elektronická služba slúži na overenie výskytu subjektu, resp. osoby v živnostenskom registri. Informácie o službe

Prejsť na službu