Ústredný portál verejnej správy

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje dodatočne zaslať doplňujúce informácie k už skôr odoslanému podaniu.

Prejsť na službu