Ústredný portál verejnej správy

Dočasné pozastavenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení