Ústredný portál verejnej správy

Dočasné pozastavenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajn

Prejsť na službu