Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP - zaslanie informácií