Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC - zaslanie informácií