Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok - zaslanie informácií