Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výške dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok.

Prejsť na službu