Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže - zaslanie informácií

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám bude elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Prejsť na službu