Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výške dotácií na podporu mládeže.

Prejsť na službu