Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb - zaslanie informácií