Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení