Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Prejsť na službu