Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu