Ústredný portál verejnej správy

Zmena v registri poskytovateľov sociálnej služby

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o zmenu v registri .

Prejsť na službu