Ústredný portál verejnej správy

Zmena licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená pre držiteľov platnej dopravnej licencie (FO, PO), ktorým udelil tunajší dopravný správny orgán dopravnú licenciu.

Prejsť na službu