Ústredný portál verejnej správy

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na opakované podávanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Prejsť na službu