Ústredný portál verejnej správy

Vzdanie sa odvolania

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Prejsť na službu